Podaci o savezu i organizacija

Bjelovarsko-bilogorska županija, na sjeverozapadu Republike Hrvatske, odlikuje se nizinama uz rijeke Česmu, Ilovu, Veliku, Toplicu i Bijelu, uokvirenim brežuljkastim područjima Bilogore, Moslavačke gore i Papuka. Županija se prostire na nadmorskoj visini između 100 i 850 m, bogata je šumama i slatkovodnim ribnjacima, a uz blagu kontinentalnu klimu, prostrana i bogata lovišta i termalne izvore nudi brojne mogućnosti lovnog, rekreativnog i lječilišnog turizma. Lovišta se ubrajaju među najkvalitetnija u Hrvatskoj s najbrojnijom i najkvalitetnijom srnećom divljači čije je kapitalno i atipično rogovlje poznato diljem Europe. Na površini od 260.000 ha u slobodnoj prirodi obitava matični fond od 1784 grla jelenske divljači, 2034 grla divljih svinja, 7239 grla srneće divljači, 3366 zečeva, 5402 kljuna fazana, veći broj ptica močvarica, zatim trčki, prepelica, divljih golubova, šljuka, te veća populacija muflona i jelena lopatara. O tom lovnom bogatstvu brine oko 1750 lovaca udruženih u 54 lovačkih udruga, 20 lovozakupnika državnih lovišta i "Hrvatske šume" d.o.o.

Bjelovarsko-bilogorska županija raspolaže sa ukupno 913 ležaja u hotelima i motelima, a uz seoska gospodarstva i lovačke kuće koje se pretežno nalaze u samom lovištu, što lovcima pruža poseban ugođaj, nudi ugodan boravak i odmor.

Posebno mjesto u turističkoj ponudi Bjelovarsko-bilogorske županije zauzima zdravstveno-lječilišni turizam na području grada Daruvara. Prve kaptaže izvora ljekovite vode uređene su još 288. g. prije Krista i od tada do danas ovo je područje osobito cijenjeno. Daruvarske su toplice vrlo kvalitetno i suvremeno opremljene pa mogu zadovoljiti sve potrebe u liječenju reumatskih i ženskih bolesti. Duga tradicija i znanje u liječenju uporabom prirodne termalne ljekovite vode (47 C) i ljekovitog mineralnog blata garancija su uspjeha i vašeg zadovoljstva. Komforan smještaj i ostali rekreativni sadržaji uz korištenje lovnih mogućnosti naših područja, vaš će odmor učiniti zdravim i nezaboravnim.

Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije kao članica Hrvatskog lovačkog saveza ima 5 Lovnih ureda i to: Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica i Grubišno Polje, sa 54 članice u koje je učlanjeno cca 1750 lovaca. Skupštinu Saveza čini 54 delegata, a prema Statutu Savez ima Izvršni odbor sastavljen od 11 članova, Nadzorni odbor sastavljen od 5 članova, Stegovni sud sastavljen od 5 članova i Arbitražni sud sastavljen od 5 članova.

Savez je formirao 5 stručnih Povjerenstava i to:

 1. Povjerenstvo za unapređenje lovstva - 5 članova,
 2. Povjerenstvo za lovnu kinologiju - 5 članova,
 3. Povjerenstvo za lovno streljaštvo - 5 članova,
 4. Povjerenstvo za mladež - 5 članova
 5. Povjerenstvo za veterane - 5 članova.

Ciljevi Saveza jesu:

 • promidžba lovstva kao organizirane djelatnosti na principima očuvanja i zaštite okoliša, te poštivanja prirodnih i društvenih pravila
 • unaprjeđenje lovnog odgoja i izobrazbe, te razvoj lovne etike među lovcima
 • razvoj i unaprjeđenje lovne kinologije i lovnog streljaštva
 • uzgoj, zaštita i lov divljači
 • zaštita interesa, te pomoć u organizaciji i djelovanju svojih članova
 • njegovanje i razvijanje lovačke etike na tradiciji lova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Hrvatskoj
 • utjecaj na donošenje propisa iz oblasti lovstva
 • i drugi slični ciljevi koji su u interesu lovstva i članova Saveza.

Kontakti

Pogledajte kontakt informacije i pronađite sve što vas zanima vezano uz brojeve telefona, adrese...

saznajte više...

Ponuda i cjenik

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije turizam, prvenstveno lovni, predstavlja sve značajniju gospodarsku djelatnost...

saznajte više...