Lovišta

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalaze se 15 držanih lovišta, 5 uzgajališta divljači i 43 zajednička lovišta:

DRŽAVNA LOVIŠTA:

 • VII/2 Bjelovarska Bilogora
 • VII/3 Dugački gaj
 • VII/4 Garjevica
 • VII/5 Gradina - Krnjača
 • VII/6 Jasenova
 • VII/7 Javornik
 • VII/9 Obrovi
 • VII/11 Pisanička Bilogora
 • VII/13 Virovitička Bilogora
 • VII/14 Vrani Kamen
 • VII/15 Zapadna Garjevica
 • VII/16 Zdenački gaj
 • VII/17 Žabljački lug - Česma
 • VII/18 Trupinski - Pašijanski gaj
 • VII/20 Krivaja

DRŽAVNA LOVIŠTA - UZGAJALIŠTA DIVLJAČI:

 • VII/1 Blatnica
 • VII/12 Sišćani
 • VII/21 Garešnica
 • VII/8 Končanica

ZAJEDNIČKA LOVIŠTA:

Lovni ured Bjelovar

 • VII/101 Rovišće - Velika
 • VII/102 Rovišće - Konjska rijeka
 • VII/103 Zrinski Topolovac - Ciganica
 • VII/104 Mosti - Zdelja
 • VII/105 Kapela - Bilogora
 • VII/106 Bjelovar - Bedenik
 • VII/107 Bjelovar - Plavnica
 • VII/108 Trojstvo - Dobrovita
 • VII/109 Bjelovar - Jasik
 • VII/110 Bjelovacka
 • VII/111 Ciglenska
 • VII/112 Ravneška Kosa
 • VII/113 Severinska
 • VII/114 Dabravine
 • VII/115 Gaj
 • VII/116 Jasenova
 • VII/117 Selište - Babinčić

Lovni ured Čazma

 • VII/201 Štefanje - Narta
 • VII/202 Komuševački Lug - Bukovina
 • VII/203 Cerik - Glogovnica
 • VII/204 Čazma - Matatinka
 • VII/206 Martinska
 • VII/207 Berečka Kosa - Krivaja
 • III/33 Veliki Jantak

Lovni ured Garešnica

 • VII/301 Bršljanica - Rogoža
 • VII/302 Zobikovac - Ilovski Lug
 • VII/303 Mlinska
 • VII/304 Petkovača - Međuvođe
 • VII/305 Radmenovača - Tomašica

Lovni ured Grubišno Polje

 • VII/401 Grđevica - Kovačica
 • VII/402 Prespinjača - Barna
 • VII/403 Ivanovo selo - Ilova
 • VII/404 Zdenci - Šovarnica
 • VII/405 Dražica - Kosjerovica

Lovni ured Daruvar

 • VII/501 Končanica - Đurđička
 • VII/502 Donji Daruvar - Maminovac
 • VII/503 Bastaji - Krivaja
 • VII/504 Đulovac - Klisa
 • VII/505 Daruvar - Dolovi
 • VII/506 Daruvar - Dabrovica
 • VII/507 Končanica - Toplica
 • VII/508 Dežanovac - Malo Bilo
 • VII/509 Uljanik - Čavlovica
 • VII/510 Poljodar - Sovjak

Kontakti

Pogledajte kontakt informacije i pronađite sve što vas zanima vezano uz brojeve telefona, adrese...

saznajte više...

Ponuda i cjenik

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije turizam, prvenstveno lovni, predstavlja sve značajniju gospodarsku djelatnost...

saznajte više...