Program unapređenja lovstva

 1. Utvrđivanje brojnog stanja divljači u lovištima, utvrditi strukturu populacije, zdravstveno stanje i trofejnu vrijednost
 2. Određivanje željenih fondova divljači prema mogućnosti staništa (bonitet)
 3. Vlastiti uzgoj zeca običnog kaveznim načinom, te uzgoj fazana i trčke kao i uzgoj krupne divljači u uzgajalištima (gater)
 4. Stimuliranje odstrela dlakavih i pernatih predatora te njihovu prekobrojnost nužno svesti na prirodno podnošljivi broj
 5. Poboljšanje kvalitete staništa (jednogodišnje i višegodišnje remize)
 6. Osiguranje kvalitete prihrane i prehrane divljači
 7. Osiguranje mira u lovištu i zaštite svih vrsta divljači uz poboljšanje rada i djelovanja postojeće lovočuvarske službe
 8. Stalno praćenje (monitoring) u svrhu zdravstvene zaštite divljači
 9. Izvršenje pravilnog uzgojnog odstrela divljači
 10. Omogućavanje i poticanje znanstveno-naučnih istraživanja
 11. Prezentiranje postignutih rezultata izlaganja trofeja divljači, učešće na izložbama, sajmovima i stručnim skupovima
 12. Zaštićivanje ostalih životinjskih vrsta, očuvanje prirodnih staništa, biološke ravnoteže te odgovorno i održivo gospodarenje prirodnim resursima u lovištima

Temeljem gore navedenih predloženih razvojnih aktivnosti Bjelovarsko-bilogorska županija donosi odluku o subvencijama u lovstvu BBŽ i to:

 1. Unos pernate divljači fazana, trčki - sa 50 % sredstava
 2. Unos zeca običnog - sa 50 % sredstava
 3. Stimulacija odstrela predatora - lisica - sa 50,00 kuna
 4. Premije osiguranje lovišta za štete na divljači i od divljači - sa 70%
 5. Kavezni uzgoj zeca običnog
 6. Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja za smještaj lovaca turista
 7. Promidžba lovstva (izrada lovnih kataloga, monografije, izložbe, smotra rogista)
 8. Legalizacija lovačkih kuća/domova s pratećim objektima
 9. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač - sa 50%
 10. Osposobljavanje lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači - sa 50%
 11. Lovna kinologija
 12. Lovno streljaštvo

Kontakti

Pogledajte kontakt informacije i pronađite sve što vas zanima vezano uz brojeve telefona, adrese...

saznajte više...

Ponuda i cjenik

Na području Bjelovarsko-bilogorske županije turizam, prvenstveno lovni, predstavlja sve značajniju gospodarsku djelatnost...

saznajte više...