Lovišta

NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE NALAZE SE 15 DRŽANIH LOVIŠTA, 5 UZGAJALIŠTA DIVLJAČI I 43 ZAJEDNIČKA LOVIŠTA:

DRŽAVNA LOVIŠTA:

DRŽAVNA LOVIŠTA – UZGAJALIŠTA DIVLJAČI:

ZAJEDNIČKA LOVIŠTA:

LOVNI URED BJELOVAR

 • VII/101 Rovišće – Velika
 • VII/102 Rovišće – Konjska rijeka
 • VII/103 Zrinski Topolovac – Ciganica
 • VII/104 Mosti – Zdelja
 • VII/105 Kapela – Bilogora
 • VII/106 Bjelovar – Bedenik
 • VII/107 Bjelovar – Plavnica
 • VII/108 Trojstvo – Dobrovita
 • VII/109 Bjelovar – Jasik
 • VII/110 Bjelovacka
 • VII/111 Ciglenska
 • VII/112 Ravneška Kosa
 • VII/113 Severinska
 • VII/114 Dabravine
 • VII/115 Gaj
 • VII/116 Jasenova
 • VII/117 Selište – Babinčić

LOVNI URED ČAZMA

 • VII/201 Štefanje – Narta
 • VII/202 Komuševački Lug – Bukovina
 • VII/203 Cerik – Glogovnica
 • VII/204 Čazma – Matatinka
 • VII/206 Martinska
 • VII/207 Berečka Kosa – Krivaja
 • III/33 Veliki Jantak

LOVNI URED GAREŠNICA

 • VII/301 Bršljanica – Rogoža
 • VII/302 Zobikovac – Ilovski Lug
 • VII/303 Mlinska
 • VII/304 Petkovača – Međuvođe
 • VII/305 Radmenovača – Tomašica

LOVNI URED GRUBIŠNO POLJE

 • VII/401 Grđevica – Kovačica
 • VII/402 Prespinjača – Barna
 • VII/403 Ivanovo selo – Ilova
 • VII/404 Zdenci – Šovarnica
 • VII/405 Dražica – Kosjerovica

LOVNI URED DARUVAR

 • VII/501 Končanica – Đurđička
 • VII/502 Donji Daruvar – Maminovac
 • VII/503 Bastaji – Krivaja
 • VII/504 Đulovac – Klisa
 • VII/505 Daruvar – Dolovi
 • VII/506 Daruvar – Dabrovica
 • VII/507 Končanica – Toplica
 • VII/508 Dežanovac – Malo Bilo
 • VII/509 Uljanik – Čavlovica
 • VII/510 Poljodar – Sovjak