Program unapređenja lovstva

 1. Utvrđivanje brojnog stanja divljači u lovištima, utvrditi strukturu populacije, zdravstveno stanje i trofejnu vrijednost
 2. Određivanje željenih fondova divljači prema mogućnosti staništa (bonitet)
 3. Vlastiti uzgoj zeca običnog kaveznim načinom, te uzgoj fazana i trčke kao i uzgoj krupne divljači u uzgajalištima (gater)
 4. Stimuliranje odstrela dlakavih i pernatih predatora te njihovu prekobrojnost nužno svesti na prirodno podnošljivi broj
 5. Poboljšanje kvalitete staništa (jednogodišnje i višegodišnje remize)
 6. Osiguranje kvalitete prihrane i prehrane divljači
 7. Osiguranje mira u lovištu i zaštite svih vrsta divljači uz poboljšanje rada i djelovanja postojeće lovočuvarske službe
 8. Stalno praćenje (monitoring) u svrhu zdravstvene zaštite divljači
 9. Izvršenje pravilnog uzgojnog odstrela divljači
 10. Omogućavanje i poticanje znanstveno-naučnih istraživanja
 11. Prezentiranje postignutih rezultata izlaganja trofeja divljači, učešće na izložbama, sajmovima i stručnim skupovima
 12. Zaštićivanje ostalih životinjskih vrsta, očuvanje prirodnih staništa, biološke ravnoteže te odgovorno i održivo gospodarenje prirodnim resursima u lovištima

TEMELJEM GORE NAVEDENIH PREDLOŽENIH RAZVOJNIH AKTIVNOSTI BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA DONOSI ODLUKU O SUBVENCIJAMA U LOVSTVU BBŽ I TO:

 1. Unos pernate divljači fazana, trčki – sa 50 % sredstava
 2. Unos zeca običnog – sa 50 % sredstava
 3. Stimulacija odstrela predatora – lisica, čaglja i kuna – sa 50,00 kuna
 4. Premije osiguranje lovišta za štete na divljači i od divljači – sa 75%
 5. Kavezni uzgoj zeca običnog
 6. Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja za smještaj lovaca turista
 7. Promidžba lovstva (izrada lovnih kataloga, monografije, izložbe, smotra rogista)
 8. Legalizacija lovačkih kuća/domova s pratećim objektima
 9. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač – sa 50%
 10. Osposobljavanje lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači – sa 50%
 11. Lovna kinologija
 12. Lovno streljaštvo