Lovišta

NA PODRUČJU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE NALAZE SE 15 DRŽANIH LOVIŠTA, 5 UZGAJALIŠTA DIVLJAČI I 43 ZAJEDNIČKA LOVIŠTA:

DRŽAVNA LOVIŠTA:

DRŽAVNA LOVIŠTA – UZGAJALIŠTA DIVLJAČI:

ZAJEDNIČKA LOVIŠTA:

LOVNI URED BJELOVAR

LOVNI URED ČAZMA

LOVNI URED GAREŠNICA

LOVNI URED GRUBIŠNO POLJE

LOVNI URED DARUVAR