Izobrazba lovnih kadrova

Na temelju Zakona o lovstvu resorni Ministar donosi Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu. Hrvatski lovački savez je organizirao izobrazbu i osposobljavanje kadrova u lovstvu preko svojih članica odnosno Županijskih lovačkih saveza. Temeljem Statuta Hrvatskog lovačkog saveza Izvršni odbor istoga donosi odluku o visini naknade za izobrazbu:

  1. za lovca =500,00 Kn/ 66,36 eur
    =1.000,00 Kn/ 132,72 eur (za kandidate koji su položili ispit u drugoj državi)
  2. za lovočuvara =1.375,00 Kn/ 182,49 eur
  3. za ocjenjivača trofeja =2.125,00 Kn/ 282,04 eur.

PROGRAMI IZOBRAZBE

Seminari za lovce provode se temeljem izvedbenog nastavnog plana osposobljavanja u trajanju od 125 sati putem HLS EDU aplikacije, za lovočuvare seminar traje 40 sati, a za ocjenjivače trofeja seminari i vježbe traju 60 nastavnih sati. Navedeni seminari održavaju se u prostorijama Lovačkog saveza BBŽ na adresi: Trg Kralja Tomislava 5, 43000 Bjelovar.