Izobrazba lovnih kadrova

Na temelju Zakona o lovstvu resorni Ministar donosi Pravilnik o osposobljavanju kadrova u lovstvu. Hrvatski lovački savez je organizirao izobrazbu i osposobljavanje kadrova u lovstvu preko svojih članica odnosno Županijskih lovačkih saveza. Temeljem Statuta Hrvatskog lovačkog saveza Izvršni odbor istoga donosi odluku o visini naknade za izobrazbu:

  1. za lovca =3.000,00 Kn
    =1.000,00 Kn (za kandidate koji su položili ispit u drugoj državi)
    = 300,00 Kn (za ponavljanje ispita)
  2. za lovočuvara =1.375,00 Kn
  3. za ocjenjivača trofeja =2.125,00 Kn.

PROGRAMI IZOBRAZBE

Seminari za lovce provode se temeljem izvedbenog nastavnog plana osposobljavanja u trajanju od 125 sati, za lovočuvare seminar traje 40 sati, a za ocjenjivače trofeja seminari i vježbe traju 60 nastavnih sati. Svi gore navedeni seminari održavaju se u prostorijama Lovačkog saveza BBŽ na adresi: Trg Kralja Tomislava 5, 43000 Bjelovar.