Lovački trofeji i trofejistika

Jedan od glavnih gospodarskih ciljeva lovstva i lovne struke je u prirodnim staništima i na prirodan način uzgojiti zdravu i trofejno jaku divljač. Trofeje divljači su ponos i dika lovca koji je stekao, ali i prirode i staništa u kojem je ta divljač uzgojena. Bjelovarsko- bilogorska županija je u vrhu na državnoj rang-ljestvici lovne trofejistike, pa možemo navesti samo neke:

  1. Jelen obični – prvak Hrvatske, lovište “Garjevica”, lovac Ivica Todorić 261,81 CIC točaka
  2. Srnjak – lovište “Bjelovar-Bedenik” lovac Vladimir Pleskalt 152,55 CIC točaka
  3. Jelen lopatar – lovište “Garjevica” lovac Ivica Todorić 212,34 CIC točaka
  4. Muflon – lovište “Garjevica” lovac Ivica Todorić 235,70 CIC točaka
  5. Vepar – lovište “Gradina-Krnjača” lovac Damir Vrhovnik 125,10 CIC točaka
  6. Lubanja divlje mačke – lovište “Komuševački Lug” lovac Zlatko Salaj 18,88 CIC točaka

Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije sudjelovao je na svim dosadašnjim izložbama trofeja te postigao zapažene rezultate koji su evidentirani u katalozima izložbi lovačkih trofeja i izložbi dostignuća hrvatskog lovstva.