Lovno streljaštvo

Lovno streljaštvo Lovačkog saveza Bjelovarsko-bilogorske županije je sastavni dio lovnih aktivnosti i lovstva uopće, a organizirano je tako da se lovačke i lovno-streljačke udruge natječu kroz Županijsku ligu i na državnom natjecanju u organiciji Hrvatskog lovačkog saveza.

NAKON ODRŽANE ŽUPANIJSKE LIGE U GAĐANJU LETEĆIH META U DISCIPLINI “LOVAČKI TRAP “, “LOVAČKI PARKUR” I “LOVAČKI KARABIN” POSTIGNUTI SU SLIJEDEĆI REZULTATI: