Lovačka udruga Bjelovarsko-bilogorski lovac

Naziv društva Lovačka udruga Bjelovarsko-bilogorski
lovac
 
Adresa Trg kralja Tomislava 5  
Pošta Bjelovar  
OIB 82481229276  
IBAN HR7724840081100649621  
Predsjednik Zoran Badanjek 098 455 345
Tajnik
Broj i naziv lovišta /  
Broj lovaca  
e-mail zoran.badanjek@hrsume.hr