Lovačko društvo Jelen Ivanovo Selo

Naziv društva Lovačko društvo “Jelen” Ivanovo Selo    
Adresa Rastovac 46  
Pošta Rastovac  
OIB 16253887246  
IBAN HR7823860021100514209  
Predsjednik Mika Dalibor 091/565-2099
Tajnik
Broj i naziv lovišta /  
Broj lovaca 0  
e-mail dalibor.mika@gmail.com