Cervus Elaphus j.d.o.o.

Lovozakupnik Cervus Elaphus j.d.o.o.  
Naziv društva    
Adresa Nova cesta 2  
Pošta 49217 Krapinske Toplice  
OIB 66265950078  
IBAN  
Osoba za zastupanje Goran Bižić  
Kontakt osoba Hrvoje Selak 099/400-8855 
Broj i naziv lovišta VII/2 “BJELOVARSKA BILOGORA”  
Broj lovaca  
e-mail info.cervuselaphus@gmail.com