Lovačko društvo Bilogora Grubišno Polje

Naziv lovozakupnika Lovačko društvo “Bilogora”
Grubišno Polje
 
Adresa Trg Bana J.Jelačića 5  
Pošta Grubišno Polje  
OIB 86149173906  
IBAN HR3023860021100513812  
Predsjednik Vizvar Željko   098/785-132
Tajnik Zlatko Pavičić 098/1717-574
Broj i naziv lovišta VII/9 “OBROVI” VII/16 “ZDENAČKI GAJ”  
Broj lovaca 108  
e-mail   pavicic.zlatko@gmail.com