Lovno gospodarstvo Moslavina plus d.o.o.

Naziv lovozakupnika L.G. „Moslavina plus“ d.o.o  
Adresa Marijana Čavića 1  
Pošta 10000 Zagreb         
OIB 77220645630  
IBAN HR9623600001102711132  
Osoba za kontakt Krunoslav Bezak 098/480-666
Tajnik    
Broj i naziv lovišta VII/15 “GARJEVICA”  
Broj lovaca 5  
e-mail   kruno.bezak@lg-moslavina.hr