Ribnjačarstvo Končanica d.d.

Naziv lovozakupnika Ribnjačarstvo Končanica  d.d.  
Adresa Končanica 488  
Pošta Končanica  
OIB 16935091861  
IBAN HR3623400091100056308  
Predsjednik Mladen Prević  
Tajnik    
Broj i naziv lovišta VII/8 “KONČANICA”  
Broj lovaca 9  
e-mail ribnjacarstvo.koncanica@bj.t-com.hr