TM-Lovstvo d.o.o.

Naziv lovozakupnika TM-LOVSTVO  d.o.o  
Naziv društva Lovačka udruga
“Jelen-Trgometal”
 
Adresa Mali Miletinci 17  
Pošta Mali Miletinci  
OIB 81619045132  
IBAN HR3824020061100676580  
Predsjednik
Kontakt osoba Ivana Volf Matejak 091/3480718
Broj i naziv lovišta VII/14 “VRANI KAMEN”
VII/20 “KRIVAJA”
 
Broj lovaca 14  
e-mail ivana.volf.matejak1@gmail.com