TM-Lovstvo d.o.o.

Naziv lovozakupnika TM-LOVSTVO  d.o.o  
Naziv društva Lovačka udruga
“Jelen-Trgometal”
 
Adresa Mali Miletinci 17  
Pošta Mali Miletinci  
OIB 56201487515  
IBAN HR6124020061100014044  
Predsjednik Stjepan Sviben 091/3480702
Tajnik Srećko Volf 091/3480726
Broj i naziv lovišta VII/14 “VRANI KAMEN”
VII/20 “KRIVAJA”
 
Broj lovaca 20  
e-mail srecko.volf69@gmail.com