Hrvatsko lovačko društvo Jelen Đulovac

Naziv društva Hrvatsko lovačko društvo 
“Jelen” Đulovac
 
Adresa Nova Krivaja 23  
Pošta Nova Krivaja  
OIB 58882977982  
IBAN HR2323400091100120756  
Predsjednik Vladimir Bijelić 099/8777-937
Tajnik Ivo Bijelić 099/2326-162
Broj i naziv lovišta VII/504 ”ĐULOVAC-KLISA”  
Broj lovaca 28  
e-mail hldjelendulovac@gmail.com