Hrvatsko lovačko društvo Jelen Đulovac

Naziv društva Hrvatsko lovačko društvo 
“Jelen” Đulovac
 
Adresa Nova Krivaja 23  
Pošta Nova Krivaja  
OIB 58882977982  
IBAN HR2323400091100120756  
Predsjednik Goran Biondić 098/1983-860
Tajnik Elvir Purić 098/9500348
Broj i naziv lovišta VII/504 ”ĐULOVAC-KLISA”  
Broj lovaca 28  
e-mail goranbiondic@gmail.com