Lovačka udruga Bilo Velika Pisanica

Naziv društva Lovačka udruga “Bilo”
Velika Pisanica
 
Adresa Polum 2  
Pošta Polum  
OIB 74216828951  
IBAN HR4324020061100069561  
Predsjednik Ivica Perković 098/731489
Tajnik Željko Popović 098/936-1006
Broj i naziv lovišta VII/117 “SELIŠTE-BABINČIĆ”  
Broj lovaca 38  
e-mail grombreta@gmail.com,
zpopovic0309@gmail.com,
robert.merc19@gmail.com