Lovačka udruga Bilogora Kapela

Naziv društva Lovačka udruga “Bilogora”
Kapela
 
Adresa Fazinac  
Pošta Kapela  
OIB 81926767460  
IBAN HR4324020061100068106  
Predsjednik Nino Manjkas 095/519-2434
Tajnik Mario Mađerac 091/242-8923
Broj i naziv lovišta VII/105 “KAPELA- BILOGORA”  
Broj lovaca 36  
e-mail