Lovačka udruga Fazan Tomašica

Naziv društva Lovačka udruga “Fazan”
Tomašica
 
Adresa Graničarska 137  
Pošta Garešnica  
OIB 58402201257  
IBAN HR2624020061100069867  
Predsjednik Mario Maljur 098/9401603
Tajnik Bebek Vladimir 099/866-7207
Broj i naziv lovišta VII/304 “PETKOVAČA-MEĐUVOĐE”  
Broj lovaca 44  
e-mail bebek.vladimir10@gmail.com