Lovačka udruga Vidra Štefanje

Naziv društva Lovačka udruga “Vidra”
Štefanje
 
Adresa Blatnica 60  
Pošta Blatnica  
OIB 91020273794  
IBAN HR9723400091100126214  
Predsjednik Darko Lukec 098/566-845
Tajnik Denis Poljan 098/545-482
Broj i naziv lovišta VII/201 “ ŠTEFANJE-NARTA”  
Broj lovaca 77  
e-mail dlukec@gmail.com
denis.poljan@gmail.com