Lovačka udruga za uzgoj, zaštitu i lov divljači Vidra Končanica Brestovac

Naziv društva Lovačka udruga  za uzgoj,
zaštitu i lov divljači “Vidra”
Končanica-Brestovac
 
Adresa Končanica 481/1  
Pošta Končanica  
OIB 52861801569  
IBAN HR7023400091100019030  
Predsjednik Halupa Oldrih 098/782-218
Tajnik Goran Harambašić 098/9267-092
Broj i naziv lovišta VII/507 “KONČANICA-TOPLICA”  
Broj lovaca 27  
e-mail goran.harambasic@gmail.com