Lovačko društvo Bilogora Grubišno Polje

Naziv društva Lovačko društvo “Bilogora”
Grubišno Polje
 
Adresa Trg Bana J.Jelačića 5  
Pošta Grubišno Polje  
OIB 86149173906  
IBAN HR3023860021100513812  
Predsjednik Željko Vizvar   098/785-132
Tajnik Zlatko Pavičić 098/1717-574
Broj i naziv
lovišta
VII/402 “PRESPINJAČA-BARNA”
VII/403 “IVANOVO SELO-ILOVA”
VII/404 “ZDENCI-ŠOVARNICA”
VII/405 “DRAŽICA-KOSIJEROVICA”
 
Broj lovaca 108  
e-mail   pavicic.zlatko@gmail.com