Lovačko društvo “Ćuk” Cerina

Naziv društva Lovačko društvo “Ćuk” Cerina  
Adresa Donji Lipovčani 2  
Pošta Donji Lipovčani  
OIB 74454864383  
IBAN HR8624020061100094395  
Predsjednik Stevo Mihaljević 098/9274937
Tajnik Goran Živković 091/168-4481
Broj i naziv lovišta VII/203 “CERIK-GLOGOVNICA  
Broj lovaca 42  
e-mail stevomihaljevic1@gmail.com