Lovačko društvo “Fazan” Bjelovar

Naziv društva Lovačko društvo “Fazan”
Bjelovar
 
Adresa Trg kralja Tomislava 5  
Pošta Bjelovar  
OIB 14528569951     
IBAN HR8724850031100259246  
Predsjednik Marijan Kovačević 098/947-4027   
Tajnik Dražen Hruška 098/170-3511
Broj i naziv lovišta VII/114 “DABRAVINE”  
Broj lovaca 20  
e-mail