Lovačko društvo “Fazan” Bjelovar

Naziv društva Lovačko društvo “Fazan”
Bjelovar
 
Adresa Trg kralja Tomislava 5  
Pošta Bjelovar  
OIB 14528569951     
IBAN HR8724850031100259246  
Predsjednik Slaven Ernjak 098/296-158   
Tajnik Zoran Pigac 099/682-4534
Broj i naziv lovišta VII/114 “DABRAVINE”  
Broj lovaca 20  
e-mail l.d.fazan@gmail.com
ernjakss@gmail.com