Lovačko društvo “Gaj” Dautan

Naziv društva Lovačko društvo “Gaj” Dautan  
Adresa Stara Rača 13  
Pošta Stara Rača  
OIB 19882855500  
IBAN HR0324020061100068729  
Predsjednik Jakov Pavičić 098/211-231
Tajnik Alen Mikšec 098/647214
Broj i naziv lovišta VII/115 “GAJ”  
Broj lovaca 29  
e-mail   lovackodrustvo.gaj@gmail.com