Lovačko društvo “Garić” Čazma

Naziv društva Lovačko društvo “Garić”
Čazma
 
Adresa Moslavačka 52  
Pošta Čazma  
OIB 29164312245  
IBAN HR5623400091100031116  
Predsjednik Zdravko Baričević 091/5823181
Tajnik Siniša Puzak 098/326-220
Broj i naziv lovišta VII/204 “ČAZMA-MATATINKA”  
Broj lovaca 49  
e-mail