Lovačko društvo “Jelen” Hercegovac

Naziv društva Lovačko društvo “Jelen”
Hercegovac
 
Adresa Zdenačka cesta 7  
Pošta Hercegovac  
OIB 02368770889  
IBAN HR9024020061100070364  
Predsjednik Željko Cindrić 098/9788-494
Tajnik Mario Kral 098/962-9974
Broj i naziv lovišta VII/305 “RADMENOVAČA-
TOMAŠICA”
 
Broj lovaca 28  
e-mail   ld.jelen.hercegovac@gmail.com