Lovačko društvo “Jelen” Hercegovac

Naziv društva Lovačko društvo “Jelen”
Hercegovac
 
Adresa Trg kralja Zvonimira 0  
Pošta Hercegovac  
OIB 02368770889  
IBAN HR9024020061100070364  
Predsjednik Zdenko Kazda 043/524-115
Tajnik Mario Evaj 098 239 293
Broj i naziv lovišta VII/305 “RADMENOVAČA-
TOMAŠICA”
 
Broj lovaca 28  
e-mail