Lovačko društvo“Sokol”

Naziv društva Lovačko društvo“Sokol”  
Adresa Gornji Draganec 391  
Pošta Gornji Draganec  
OIB 43736359513  
IBAN HR9523400091100031190  
Predsjednik Zlatko Salaj 098/730-205
Tajnik Nevenka Salaj 098/130-8228
Broj i naziv lovišta VII/202 “KOMUŠ.LUG-
BUKOVINA”
 
Broj lovaca 51  
e-mail zlatko.sa01@gmail.com