Lovačko društvo Srna Nova Rača

Naziv društva Lovačko društvo “Srna”
Nova Rača
 
Adresa Stara Rača 161a  
Pošta Stara Rača  
OIB 73791616968  
IBAN HR2424020061100094153  
Predsjednik Željko Sabolović 098/428-523
Tajnik Robert Pavlović 098/455-563
Broj i naziv lovišta VII/116 “JASENOVA”  
Broj lovaca 31  
e-mail robert.pavlovic@hrsume.hr