Lovačko društvo Srnjak Ivanska

Naziv društva Lovačko društvo “Srnjak”
Ivanska
 
Adresa P Preradovića 0  
Pošta Ivanska  
OIB 22789380297  
IBAN HR8224020061100489451  
Predsjednik Paulić Darko 098/453-767
Tajnik Šuflaj Josip 098/337911
Broj i naziv lovišta VII/206 “MARTINSKA”  
Broj lovaca 79  
e-mail elmes.es@gmail.com