Lovačko društvo Šljuka Uljanik

Naziv društva Lovačko društvo “Šljuka”  
Adresa Uljanik 72  
Pošta Uljanik  
OIB 80626385807  
IBAN HR6623400091100019005  
Predsjednik Ivan Ribarić 095/518-7393
Tajnik Nikola Premužić 099/563-9503
Broj i naziv lovišta VII/509 “ULJANIK-ČAVLOVICA”
VII/510 “POLJODAR-SOVJAK”
 
Broj lovaca 37  
e-mail lovackodrustvouljanik@gmail.com