Lovačko društvo Šljuka Bjelovar

Naziv društva Lovačko društvo “Šljuka”
Bjelovar
 
Adresa Odvojak Stjepana Radića 23  
Pošta Predavac  
OIB 21212988865  
IBAN HR3424020061100068171    
Predsjednik Zvone Cvitković 098/205-020
Tajnik Goran Čipčić 095/393-2943
Broj i naziv lovišta VII/106 “BJELOVAR-BEDENIK”  
Broj lovaca 36  
e-mail cipcic@bj.t-com.hr
zvone@bj.t-com.hr