Lovačko društvo Vepar Trnovitički Popovac

Naziv društva Lovačko društvo “Vepar”
Trnovitički Popovac
 
Adresa Gornja Trnovitica 25  
Pošta Gornja Trnovitica  
OIB 61048357348  
IBAN HR2224020061100069842  
Predsjednik Branko Pucarin 098/864-633
Tajnik
Broj i naziv lovišta VII/303 “MLINSKA”  
Broj lovaca 43  
e-mail branko.pucarin@gmail.com