Lovačko društvo Vijenac Gornje Zdjelice

Naziv društva Lovačko društvo “Vijenac”
Gornje Zdjelice
 
Adresa Gornje Zdjelice 172, poštanski
pretinac 36
 
Pošta Kapela  
OIB 54341979797  
IBAN HR8224020061100068083  
Predsjednik Damir Černi 098/239-844
Tajnik Josip Grudenić 0989780594
Broj i naziv lovišta VII/104 “MOSTI-ZDELJA”  
Broj lovaca 27  
e-mail ldvijenac@gmail.com