Lovačko društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači Srnjak Maslenjača

Naziv društva Lovačko društvo za uzgoj,
zaštitu i lov divljači
“Srnjak” Maslenjača
 
Adresa Mala Maslenjača 2/1  
Pošta Daruvar  
OIB 88855645493  
IBAN HR8423400091100018875  
Predsjednik Kruno Pozaić 098/521-251
Tajnik Želimir Vaniček 098/276-123  
Broj i naziv lovišta VII/503 “BASTAJI-KRIVAJA”  
Broj lovaca 37  
e-mail   zelimirvanicek@gmail.com