Lovačko udruženje Kuna Kraljevac

Naziv društva Lovačko udruženje “Kuna”
Kraljevac
 
Adresa Kraljevac 122a  
Pošta Kraljevac  
OIB 10754769005  
IBAN HR7824020061100069125  
Predsjednik Zlatko Komljenović 098/810-964
Tajnik Škrlec Davor 095/911-0434
Broj i naziv lovišta VII/101 “ROVIŠĆE-VELIKA”  
Broj lovaca 31  
e-mail zlatko.komljen@gmail.com,
skrlecdavor@gmail.com