Lovačko udruženje Vepar Puričani

Naziv društva Lovačko udruženje “Vepar”
Purićani
 
Adresa Puričani 19  
Pošta Puričani  
OIB 94534851207  
IBAN HR5624020061100068163  
Predsjednik Krešimir Kolarić 095/878-3316 
Tajnik Zlatko Kolarić 091/2535-206 
Broj i naziv lovišta VII/110 “BJELOVACKA”  
Broj lovaca 26  
e-mail kkolaric24@gmail.com