Ribnjačarstvo Končanica d.d.

Naziv lovozakupnika Ribnjačarstvo Končanica  d.d.  
Adresa Končanica 488  
Pošta Končanica  
OIB 16935091861  
IBAN HR3623400091100056308  
Predsjednik Mladen Prević 091/239-1008  
Tajnik    
Broj i naziv lovišta VII/501 “KONČANICA-ĐURĐIČKA”  
Broj lovaca 6  
e-mail ribnjacarstvo.koncanica@bj.t-com.hr